Boek direct met 5% korting!
De KoningInn
Onze
website
Andere
boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie
Gratis fles water
Speciale arrangementen

Algemene voorwaarden

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants , cafes en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.) horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondisementsrechtbank en de Kamper van Koophandel en Fabrieken te s'-Gravenhage en kunt u inlezen via de website van Koninklijke Horeca Nederland. (www.khn.nl/uvh-nl).

De UVH zijn van toepassing op Hotel de Koninginn en koffiebar de Koninginn, met enkele kleine aanpassingen met betrekking tot onder andere de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen gaan boven de UVH en zijn hieronder te lezen.

De hieronder vermelde voorwaarden gelden enkel voor kamertarieven die voor het rack / standard tarief zijn geboekt, dus niet voor de non-refundable tarieven. Boekingen voor de non-refundable voorwaarden zijn niet te wijzigen en / of te annuleren ongeacht de reden.

Annuleringsvoorwaarden kamers

Het kan zijn dat u, om welke reden dan ook, uw geboekte kamer wilt annuleren of wijzigen. Wij verzoeken u om ons dit dan zo snel mogelijk per email te melden. 

Bij annulering meer dan 48 uur voor aankomstdatum worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 48 uur voor aankomstdatum 100% van de kosten.

NB; 48 uur voor de aankomstdatum betekent 48 uur voor 0.00 van de aankomstdatum. Bijvoorbeeld: als u op een maandag aankomt dan kunt u tot vrijdagnacht 23:59 annuleren. Om 0.00 uur s'nachts is het zaterdag en is het minder dan 48 uur voor aankomst.

Een boeking van 4 weken of langer is altijd Non-Refundable. Bij annulering betaalt u voor 14 nachten.

Aansprakelijkheid hotel: Boutique hotel de Koninginn is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen,die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotel.

Aansprakelijkheid gast: De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het hotel ontstaat als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Verplichtingen: Hotel de Koninginn is gerechtigd om zonder opzegtermijn de hotelovereenkomst met de gast te beeindigen indien een gast of degenen die de gast vergezellen, de huisregels overtreden danwel zich op dusdanige manier gedragen dat de orde, rust en exploitatie van het hotel daardoor kan worden verstoord. Boutiquehotel de Koninginn kan te allen tijde een gast weigeren.

ROKEN - roken is niet toegestaan in Boutiquehotel de Koninginn

HUISDIEREN - huisdieren zijn niet toegestaan in Boutiquehotel de Koninginn

BTW en toeristenbelasting - 9% BTW is inbegrepen in de prijs. De gast betaalt 5 euro toeristenbelasting per persoon per nacht over de verblijfskosten.